4.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

DÜZCE İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin, 4. Olağan Genel Kurul toplantısı 23.02.2017 tarihinde Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda saat:10:00 da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2017 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve aynı saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.
Metin ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cafer KABA Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM 1- Açılış ve Yoklama, 2- Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, 3- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları, 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması a. 2012-2013-2014-2015 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporların görüşülmesi ve oylanması, b. Yeni yönetmelik hazırlanma sürecinde ertelenen genel kurullar sebebiyle görüşülemeyen 2016-2017 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması 5- Denetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması a. 2012-2013-2014-2015 yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporların görüşülmesi ve oylanması, b. Yeni yönetmelik hazırlanma sürecinde ertelenen genel kurullar sebebiyle görüşülemeyen 2016-2017 yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve oylanması 6- Bilançolar ve Kar-Zarar Cetvellerin görüşülmesi a. 2012-2013-2014-2015 yıllarına ait Bilançolar ve Kar-Zarar Cetvellerin görüşülmesi ve oylanması, b. Yeni yönetmelik hazırlanma sürecinde ertelenen genel kurullar sebebiyle görüşülemeyen 2016-2017 yıllarına ait Bilançolar ve Kar-Zarar Cetvellerin görüşülmesi ve oylanması, 7- 26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri çerçevesinde hazırlanan Düzce İli Arı Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesinin görüşülmesi ve oylanması, 8- 2017-2018-2019-2020 yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması, 9- Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla, a. 2017-2018-2019-2020yılları Üye giriş aidatının belirlenmesi, b. 2017-2018-2019-2020 yılları Üye yıllık aidatının belirlenmesi, c. 2017-2018-2019-2020 yılları Hizmet bedelinin belirlenmesi, 10- Ana Sözleşmede belirtilen çerçeve doğrultusunda Genel Kurul tarafında Yönetim Kuruluna yetki verilecek konuların görüşülmesi ve oylanması a. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak menkul, gayrimenkul ve araç kiralama, b. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan girdilerin temin edilmesi c. Birlik adına satın alınacak gayrimenkulün araştırılması ve resmi takiplerinin yapılması, d. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda yapılacak her türlü projeyi hazırlamak ve hazırlanacak projelere ortak olmak ve desteklemek, e. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda iktisadi işletme kurmak, arıcılıkla ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirket ve işletmelere ortak olmak. f. Hayvancılık Desteklemelerinin Bakanlık tarafından birlikler üzerinden ödenmesi durumunda; birliğin cari alacakları tahsil edildikten sonra kalan desteğin üyenin hesabına aktarılması, g. Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların uygulanması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi. 11- Birlik üyelik şartlarını kaybetmiş üyelerin durumunun görüşülmesi ve oylanması, 12- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi, 13- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin seçimi, 14- Dilek ve Temenniler, 15- Kapanış.