Tarımsal Danışmanlık

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK NEDİR ?

Çiftçilere eğitim vererek tarımsal üretimin geliştirilmesinde , üretim de etkinliğin ve tarımsal gelirin artırılmasında , hayat standartlarının iyileştirilmesinde , kırsal hayatın sosyal ve eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir hizmet veya sistemdir. Çiftçinin yaşadığı ve faaliyet gösterdiği bütün alanlar, tarımsal yayım ve danışmanlık konusuna dahildir.

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIĞIN AMAÇLARI

  • Tarım üretimi yapan kişilerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması,
  • Üretim ve işletme maliyetleri düşülmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi,
  • Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin refah ve gelir düzeyinin arttırılması,
  • Tüketiciler açısından daha güvenli gıda tüketilmesidir.
  • Tarımsal destekler hakkında çiftçilerimize yol göstermek, 
  • Tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişimlerden haberdar etmek,

Tarımsal Danışmanlık Mevzuatı

TARIMSAL DANIŞMANLIK UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Web Sitesi