Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GÜMÜŞOVA

Gümüşova ilçesi , ilimizdeki bal üretim bölgelerinden birisidir.

Fiziki ve Coğrafi Özellikler

 İlçe Elmacık Dağları’nın batı uzantısında hafif güneye doğru kıvrılan Güz Dere’si Vadi’si ve bu vadiden kuzeybatıya açılan diğer bir vadi içinde bulunmaktadır. İlçenin nerdeyse yarısının içinde bulunduğu Güz Deresi Vadisi kuzeydoğu-güneybatı uzantılıdır. Bu dereye kuzeybatıdan Kocagöz Deresi karışmaktadır. İlçenin bir kısmı da Kocagöz Deresi Vadisi etrafında yer almaktadır. Bu derenin sürekli akışı yoktur ve Kışla Mahallesi tarafından gelerek Merkez Mahalle’de Güz Deresi’ne karışır. Güz Deresi Hendek tarafından gelerek Güz Tepe’si sırtlarının hemen kuzeybatı kenarından ilçenin merkezinden geçer ve Melen Çayı’na doğru ilerler. Ayrıca Yongalık tarafından gelen ve bu adla bilinen dere de Güz Deresi’ne ilçenin merkezinde Merkez Mahalle’de Birleşir. İlçe merkezi dışında bu derelerden başka Kıyıköy yakınlarındaki İbiyik Deresi ve Sulu Dere’den de bahsedilebilir. Ancak ilçe merkezinin birkaç km. doğusundan geçen Melen Çayı bu sular içinde hatırı en sayılır olanıdır.

İlçe merkezinin kuzeyinde Ayatbaşı Tepesi, kuzeybatısında Arpalı Tepe, Kıran Tepesi, Kale Tepe, Pazarcık Tepesi yer alır ki bu tepeler genelde 300–400 m civarı yükseltidedir. İlçenin etrafı genelde 300–400 m civerında yükseltiye sahip tepelerle çevrilidir ki ilçe merkezinin de yaklaşık 130–150 m yükseltide olduğunu düşünürsek; ilçe merkezinin, nisbi yükseltisi 150–200 m civarındaki alçak tepelerle çevrili olduğunu söyleyebiliriz. İlçenin merkezinin hemen güneyinde Çakalönü T., güneybatısında Kışlakuzu T.,güneydoğusunda Geyik T., batısında Sağlamlar T., güneybatıda otobanla ilçe merkezi arasında Köse T., Halilbey’in hemen doğusunda Ansar T., Dededüzü doğusuyla ilçe arasında Kışla T.(712m), Hasanusta T. (694m),  Soğuksu kuzeyinde Tellat T (734m), Yeşilyayla güneybatısında Kavaklar T.(553m), yer almaktadır. Yani ilçe merkezinin hemen çevresinde 300-400m civarı olan yükseltiler Dededüzü ve Pazarcık tarafına doğru belirgin bir şekilde artarak 700 m’nin üzerine çıkmaktadır. Selamlar’ın güneyinde yükselti 300 m’nin de altına iner ki; Sağlamlar T.(246m), ve Armutluk T.(260m) ve Erenlerin güneyinde de bunlarda daha da alçak olan Çingen Tepesi yer almaktadır. Aslında ilçenin güneyi ve güneydoğusu Düzce il merkezi güneyinde 1800m civarı yükseltiye sahip Elmacık Dağları’nın uzantıları olan tepelerle çevrili denilebilir.

           Gümüşova ilçesinin yüzölçümü 9.000 hektar, rakımı ise 128’dir. İlçe arazisinin doğu ve güneydoğu kısımlarının büyük bir bölümü Melen Çayı’nın biriktirdiği alüvyonlardan müteşekkildir. Bu da verimli tarım arazileri anlamına gelmektedir. Ancak çevreye göre alçak bu verimli arazi zaman zaman da Melen’in taşkınlarından nasibini almaktadır.