Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GÖLYAKA

Gölyaka ilçesi , ilimizdeki başlıca kestane balı üretim bölgelerinden birisidir.

COĞRAFİ YAPI

 

 Gölyaka İlçesi yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi, batı bölümü sınırları içerisinde Düzce İli’nin en  batı ucunda 219.983 Km’lik bir alan  üzerinde yer almaktadır. Doğuda Düzce, batıda Hendek, Kuzeyde  Gümüşova ve Güneyde Mudurnu İlçeleriyle çevrilidir. İlçe kuzeyde ve güneyde  bulunan Bolu  Dağlarının  uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Güneydeki dağlar daha yüksek olduğundan İlçenin  güney  kesimi  yüksek dağ kitlesi ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. İlçenin kuzey bölümü tamamen dağlarla  kaplı olmadığı için ova kuzeye doğru genişleyen bir  görünüm arz etmekte ve Düzce ovası ile bitişik  vaziyettedir. İlçe’yi Düzce ovasından ayıran Büyük Melen ırmağı ve Efteni Gölü’dür. İlçe merkezi  Efteni  Gölü’nün batısında ve düz ovada kurulmuş olup, rakımı 100 metre civarındadır. 

  Yerleşim durumu olarak ova kısımları düz, dağlık ve yüksek kısımları topoğrafik yapı olarak dik bir  eğime sahiptir. Arazi yapısı olarak  genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonlu topraklardan  oluşmaktadır.Ova kısımlarda taban arazisi henüz tam olarak oturmamış  olduğundan, çok sulak ve  gevşek  bir yapıya sahiptir.

  Bitki örtüsü olarak, oldukça zengin ve yeşilliğin her görüntüsü vardır. Ovada kavak, fındık ve  çeşitli  meyve ağaçlarına, yüksek  kesimlerde  kayın, meşe, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğu zengin  ormanlık alanlara rastlanmaktadır. Ayrıca dik ve meyilli yüksek olan  yerlerde zamanla açılmış fındıklık  alanlar oldukça geniş yer teşkil etmektedir.

  Akyazı İlçesi sınırlarından doğup, İlçeyi baştan başa kat edip Efteni Gölü’nün akıntı yerinde  Küçük  Melen Çayı ile birleşerek Büyük  Melen Irmağını oluşturan Aksu Çayı, Küçük Melen Çayı, Derdin  Deresinin birleşmesiyle meydana gelen Büyük Melen Irmağı İlçenin belli başlı  akarsularıdır.

  İklim olarak, İlçenin kuzeyinde bulunan dağların fazla yüksek olmayışı nedeniyle Karadeniz ve  Balkanlardan gelen hava akımlarının  etkisi  altında kalmasından dolayı tam bir Karadeniz iklimi hüküm  sürmektedir. Bol yağışlı ve rutubetli bir iklime sahiptir. Yıllık yağış ortalaması  850 Kg. ve ortalama sıcaklık l4  derece civarındadır.