Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CUMAYERİ

Cumayeri ilçesi , ilimizdeki bal üretim bölgelerinden birisidir.

Cumayeri’ nin Tarihi ve Coğrafi Yapısı

150 yıllık bir tarihi geçmişi olan Cumayeri ilçesi, önce Çevrik Köyü adı altında Büyük Melen Çayı kenarında kurulmuş, yerleşim daha sonra bataklık ve buna bağlı sıtma hastalığı nedeniyle batı bölgelere kaymıştır. Hızla gelişen Çevrik köyü, yaklaşık 1 km kuzeyde bulunan Yeni Yaka Köyü ile birleşmesi sonucu 1968 yılında CUMAYERİ adı altında Belediye olmuştur. 5 mahalleden (Orta, Çevrik, Yenimahalle, Mehmet Akif, Yaka) meydana gelmiştir.

Cumayeri, ilk önce yakınında bulunan Gümüşova beldesi ile birleşerek 19.06.1987 ve 3392 Sayılı Kanunla CUMAOVA adı altında ilçe olmuştur. Ancak 27 Aralık 1993 gün ve 3949 sayılı Kanunla adı Cumayeri ilçesi olarak değiştirilmiş ve Gümüşova Beldesi 18 köyle birlikte ilçemizden ayrılarak müstakil ilçe olmuştur. Düzce ovasının batı ucunda yer alan Cumayeri ilçesi arazinin düz ve verimli, çerçevesinde bulunan diğer yerleşim birimlerinin merkezi durumunda büyük bir pazara sahip olması gibi önemli sebeplerden dolayı ekonomik gelişmesini gerçekleştirmektedir. Ayrıca Cumayeri ve köylerinde yetiştirilmekte olan ekonomik değeri çok yüksek ihracat bitkisi fındığın ve fındığa dayalı olarak kurulan fabrikaların bu gelişmede ve bölgesel kalkınmada önemli katkısı olmuştur. Merkez köyde eskiden yerli Türkler (Manav) oturuyorken, daha sonra bölgeye Balkanlardan 93 Muhacirli diye bilinen göçmenler gelerek Yeni Yaka Köyü’nü oluşturmuşlardır. Ayrıca bölgeye Kastamonu ve Çankırı yörelerinden göçler olmuş, son yıllarda ise bilhassa dağınık alanlarda Doğu Karadeniz bölgesinden gelen vatandaşlar yerleşmişlerdir. Ağırlıklı olarak Ordu, Giresun ve Trabzon yöresinden gelen vatandaşlardan oluşmaktadır. Bunların dışında bölgede az miktarda Kafkas kökenli vatandaşlar yaşamaktadırlar.

İlçe Batı Karadeniz bölgesinin batısında; 10.011 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bu arazinin 9.717 hektarlık bölümü genel kültür arazisidir. Cumayeri düz bir ova ve Düzce ovasının bir parçasıdır. İlin en batısında yer alan bir havza olup yükseltisi deniz seviyesinden itibaren 112 m.dir.

Ova yüzeyi dördüncü zaman alüvyonları ile kaplı bir göl tabanıdır. Kuzeyden Kaplan dede ve Orhan, Güneyden Kerem Ali ve Abant Dağları ile çevrili ovanın doğu-batı uzunluğu 25-30 km. Kuzey Güney genişliği 15-16 km dir.